ZM Městská památková rezervace Cheb – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 5,4 MB)

ZM Městská památková rezervace Cheb – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v lednu 2020 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté mince Městská památková rezervace Cheb. Z důvodu vládních opatření na ochranu proti šíření koronaviru byla uzávěrka z 20. března 2020 dvakrát přeložena na 7. května 2020.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na první zlatou minci z nového cyklu Městské památkové rezervace se zúčastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 18 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 20. května 2020 v České národní bance. Na vyhodnocení se podíleli i odborní poradci Mgr. Antonín Jalovec, starosta města Cheb, a Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., z Národního památkového ústavu.

V prvním kole komise vyřadila pět návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno šest návrhů základní odměnou. Dva návrhy se vyznačovaly velmi kvalitním provedením a z tohoto důvodu získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Jiřího Hanuše, DiS., za detailní ztvárnění jedinečného komplexu dřevěných konstrukcí (krov a hrázdění), do kterého jsou zakomponována heraldická zvířata. Rubové straně dominuje koláž nejvýznamnějších architektonických památek, které jsou ztvárněny na půdorysu Městské památkové rezervace Cheb. Druhou cenu obdržel návrh Karola Ličky za dokonalé ztvárnění unikátního pětidílného románského okna bývalé císařské rezidence, tzv. falce, a za velmi pěkně zpracovaný pohled na město od řeky Ohře. Třetí cenu komise udělila kombinaci dvou návrhů akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité koláže stavebních prvků a charakteristických budov Městské památkové rezervace Cheb. Další kombinace návrhů akademického sochaře Zbyňka Fojtů a návrh Luboše Charváta získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 4. června 2020 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Jiřího Hanuše, DiS.