PSM s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 4,5 MB)

PSM s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“ – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v prosinci 2019 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné mince, která bude vydána s motivem parní lokomotivy Škoda 498 Albatros s uzávěrkou dne 7. února 2020.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní stříbrnou pětisetkorunovou minci "Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros" se zúčastnilo 17 výtvarníků, kteří předložili celkem 22 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 18. února 2020. Odbornými poradci byli Ing. Miloslav Kothera, ředitel Muzea Českých drah (Centra historických vozidel) v Lužné u Rakovníka, a Ing. Jindřich Rachota, expert na historická kolejová vozidla.

Předložené návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno šest návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno osm návrhů základní odměnou. Pět návrhů získalo ve druhém kole zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Asamata Baltaeva, DiS., za nápadité propojení reliéfu lokomotivy se znakem výrobce. Druhou cenu obdržel návrh Luboše Charváta za dokonalé ztvárnění lokomotiv z řad 498.0 a 498.1. Třetí cenu komise udělila návrhu MgA. Jakuba Oravy za vtipnou kompozici motivu lokomotivy a zkušebního okruhu v Cerhenicích.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 19. března 2020 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Asamata Baltaeva, DiS.