PSM ke 150. výročí narození Maxe Švabinského – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 544 kB) 

PSM ke 150. výročí narození Maxe Švabinského – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v červenci 2022 ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní minci ke 150. výročí narození Maxe Švabinského s uzávěrkou dne 2. září 2022.

Vypsání ceny se zúčastnilo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 29 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 13. září 2022. Odbornými poradci byli Mgr. Helena Musilová, hlavní kurátorka Galerie hlavního města Prahy, a PhDr. Martin Kuna, Ph.D., DSc., pravnuk Maxe Švabinského.

Před hodnocením byl vyřazen jeden návrh, který byl do soutěže zaslán až po uzávěrce soutěže. Ostatní návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole bylo vyřazeno 14 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů základní odměnou. Čtyři návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Josefa Oplištila za dokonalé přenesení nejznámějšího obrazu Maxe Švabinského Chudý kraj do reliéfu na lícní straně, dále pak za vynikající portrét a propojení obou stran návrhu šikmou modelací a písmem. Druhou cenu komise udělila návrhu Vojtěcha Dostála, DiS., za velmi dobré ztvárnění autoportrétu na rubové straně a za soulad obou stran. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Petry Čánské za krásný portrét, kterému dynamičnost dodávají rozevláté vlasy, jejich pandánem je pak Švabinského signatura v dolní části návrhu. Další návrh MgA. Josefa Oplištila získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 6. října 2022 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Josefa Oplištila.