PSM ke 150. výročí narození Jože Plečnika – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,6 MB) 

PSM ke 150. výročí narození Jože Plečnika – technická příprava platidla (1. cena - realizace)

Česká národní banka vypsala v lednu 2021 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 150. výročí narození Jože Plečnika, s uzávěrkou dne 5. března 2021.

Vypsání ceny se zúčastnilo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 22 sádrových modelů a 1 kresebný návrh. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 20. dubna 2021. Oborným poradcem byl doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, specialista z odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. Před zahájením hodnocení komise vyřadila 1 návrh z důvodu nedodržení předepsaných podmínek, návrh byl odevzdán pouze v grafické podobě. V prvním kole bylo vyřazeno osm návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno sedm návrhů základní odměnou a dva návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Vojtěcha Dostála, DiS., za dokonalý portrét Jože Plečnika a za kompozici fragmentů z jeho realizovaných návrhů (fasáda kostela Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze a zakončení sloupu na Moravské baště v zahradě Na Valech Pražského hradu). Druhou cenu komise udělila návrhu Asamata Baltaeva, DiS., za velmi nápadité ztvárnění řezopohledu na výše uvedený kostel a kvalitní portrét. Třetí cenu obdržel návrh Mgr. Marie Šeborové za zakomponování vynikajícího Plečnikova portrétu do fasády kostela. Další návrh Vojtěcha Dostála, DiS., a návrh Luboše Charváta získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 20. května 2021 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Vojtěcha Dostála, DiS.