PSM ke 100. výročí úmrtí Jana Janského – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 1,1 MB)

PSM ke 100. výročí úmrtí Jana Janského – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v dubnu 2020 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí úmrtí Jana Janského, s uzávěrkou dne 29. května 2020.

Vypsání ceny se zúčastnilo 13 výtvarníků, kteří předložili celkem 17 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 9. června 2020. Odborným poradcem byl doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D., prezident Českého červeného kříže.

Komise hodnotila návrhy tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole byly vyřazeny tři návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů základní odměnou a čtyři návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh vytvořený ve spoluautorství Asamata Baltaeva, DiS., a Jiřího Hanuše, DiS., za současné označení krevních skupin (0, A, B a AB) na líci a zdařilou kompozici portrétu a nápisu v podobě římského čísla IV. Druhou cenu komise udělila návrhu Asamata Baltaeva, DiS., za kvalitní portrét a motiv pohledu přes mikroskop na obou stranách návrhu. Autor zde vhodně oddělil tehdy známé krevní skupiny I., II. a III. na rubové straně návrhu a nově objevenou krevní skupinu IV. pak ztvárnil na líci. Třetí cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za klasicky pojatý portrét a nápaditou kompozici siluety mikroskopu a červených krvinek se současným označením krevních skupin, přičemž skupina AB je vyobrazena poněkud stranou, což vhodně koresponduje s faktem, že právě tato skupina nebyla známa a byla objevena právě Janským. Návrh Vojtěcha Dostála, DiS., získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 2. července 2020 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu vytvořeného ve spoluautorství Asamata Baltaeva, DiS., a Jiřího Hanuše, DiS.