PSM ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,1 MB)

PSM ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v červenci 2021 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových, s uzávěrkou dne 20. srpna 2021.

Vypsání ceny se zúčastnilo 11 výtvarníků, kteří předložili celkem 17 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 1. září 2021. Odbornou poradkyní byla Alžběta Klímová z České olympijské nadace.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole bylo vyřazeno sedm návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno pět návrhů základní odměnou a dva návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Vojtěcha Dostála, DiS., za velmi zajímavou kompozici atletických motivů a státní vlajky na líci a vynikající portréty Dany a Emila Zátopkových v pohybu na rubu. Druhou cenu obdržel návrh Asamata Baltaeva, DiS., za velmi pěkné ztvárnění obou postav v pohybu, kvalitní portréty a za propojení obou stran návrhu zakomponováním písmene Z. Třetí cenu udělila komise Mgr. Petru Horákovi za postavy v pohybu na líci a vtipnou karikaturu obou ikonických sportovců na rubu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 27. října 2021 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Vojtěcha Dostála, DiS.