PSM k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1 MB)

PSM k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v prosinci 2021 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým, s uzávěrkou dne 4. března 2022.

Vypsání ceny se zúčastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 19 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 15. března 2022. Odbornými poradci byli arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jan Graubner a Mgr. Josef Kořenek, tajemník arcibiskupství olomouckého.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole byly vyřazeny čtyři návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno devět návrhů základní odměnou.

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Mgr. Marie Šeborové za vynikající portrét a nápaditou symboliku na lícní straně. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za dokonalý portrét a detailní ztvárnění arcibiskupského paláce a znaku Josefa Karla Matochy. Třetí cenu obdržel návrh Vojtěcha Dostála, DiS., za soulad obou stran stylizovaných do podoby kříže a krásný portrét. Návrhy MgA. Veroniky Durové, Vladislava Mašaty a MgA. Jakuba Oravy získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 14. dubna 2022 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Mgr. Marie Šeborové.