PSM k 500. výročí narození Jana Blahoslava – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 928 kB)

PSM k 500. výročí narození Jana Blahoslava – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v listopadu 2021 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 500. výročí narození Jana Blahoslava, s uzávěrkou dne 11. února 2022.

Vypsání ceny se zúčastnilo 15 výtvarníků, kteří předložili celkem 28 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 22. února 2022. Odborným poradcem byl ThMgr. Jan Klas, biskup Jednoty bratrské.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole bylo vyřazeno třináct návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno šest návrhů základní odměnou a čtyři návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Vojtěcha Dostála, DiS., za výtvarný soulad obou stran, stylizovaných do podoby knihy s textem a portrétem s brýlemi. Druhou cenu komise udělila návrhu Asamata Baltaeva, DiS., za sochařskou transpozici Šamotulského kancionálu. Třetí cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za krásný portrét a ztvárnění symbolů Jednoty bratrské. Návrh akademického sochaře Michala Vitanovského a další návrh Vojtěcha Dostála, DiS., získaly ve třetím kole mimořádné odměny.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 23. března 2022 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Vojtěcha Dostála, DiS.