PSM k 400. výročí vydání Komenského mapy Moravy – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB) 

PSM k 400. výročí vydání Komenského mapy Moravy – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v září 2023 ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní minci k 400. výročí vydání Komenského mapy Moravy s uzávěrkou dne 27. října 2023.

Vypsání ceny se zúčastnilo 8 výtvarníků, kteří předložili celkem 13 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 7. listopadu 2023. Odbornými poradkyněmi byly PhDr. et Mgr. Eva Novotná, Ph.D., ředitelka Mapové sbírky a vedoucí Knihovny geografie UK a Mgr. Helena Kovářová, kurátorka sbírkových fondů oddělení společenských věd Muzea Komenského v Přerově.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole byly vyřazeny 4 návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole byly oceněny 3 návrhy základní odměnou. Dva návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za dokonalé ztvárnění Komenského mapy Moravy vydané roku 1624 se všemi hlavními atributy díla, jedná se především o pás vedut měst (Polná, Olomouc, Brno a Znojmo) v záhlaví mapy. Mapový obraz je vhodně rozdělen na obě strany mince. Druhou cenu komise udělila dalšímu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů opět za dokonalé ztvárnění Komenského mapy Moravy. Třetí cenu obdržel návrh akademického sochaře Michala Vitanovského za tradiční portrét učitele národů J. A. Komenského a ztvárnění čtyř vedut měst na lícní straně návrhu. Návrh Jiřího Hanuše, DiS., získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 7. prosince 2023 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.