PSM k 350. výročí úmrtí Karla Škréty – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 833 kB)

PSM k 350. výročí úmrtí Karla Škréty – realizace (2. cena)

Česká národní banka vypsala v červenci 2023 ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní minci k 350. výročí úmrtí Karla Škréty s uzávěrkou dne 1. září 2023.

Vypsání ceny se zúčastnilo 17 výtvarníků, kteří předložili celkem 34 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. září 2023. Odbornou poradkyní byla PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D., z Národní galerie v Praze.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole bylo vyřazeno 12 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 15 návrhů základní odměnou. Dva návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Josefa Oplištila za nápadité propojení lícní a rubové strany a za vynikající portréty - na lícní straně sv. Martin z velkoformátového oltářního plátna Sv. Martin dělící se se žebrákem o plášť a na rubové straně Karla Škréty. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za detailní ztvárnění obrazu Svatá rodina (s motivem tří světic sv. Barbory, sv. Kateřiny a sv. Doroty) a kvalitní portrét Karla Škréty. Třetí cenu obdržel návrh Asamata Baltaeva, DiS., za dokonalé ztvárnění oltářního plátna Sv. Martin dělící se se žebrákem o plášť a zdařilý portrét. Návrhy akademického sochaře Michala Vitanovského a Vladislava Mašaty získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 12. října 2023 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů oceněný druhou cenou.