PSM k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho - Aichela – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 529 kB)

PSM k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho - Aichela– realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v červenci 2022 ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní minci k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho - Aichela s uzávěrkou dne 21. října 2022.

Vypsání ceny se zúčastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 23 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 1. listopadu 2022. Odborným poradcem byl prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D., vedoucí Ústavu dějin křesťanského umění Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole bylo vyřazeno 9 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 9 návrhů základní odměnou. Dva návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za propracované a harmonické ztvárnění nejznámějších staveb architekta Jana Blažeje Santiniho - Aichela (líc – kostel Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta v Kladrubech, rub – kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře). Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi dobré ztvárnění kostela Nanebevzetí Panny Marie, svatého Wolfganga a svatého Benedikta v Kladrubech
a kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v kombinaci se stavebními detaily. Třetí cenu obdržel další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za variantní ztvárnění charakteristických Santiniho objektů.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 16. listopadu 2022 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla.