PSM k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 534 kB)

PSM 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského – technická příprava platidla (1. cena – realizace)

Česká národní banka vypsala v září 2020 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského, s uzávěrkou dne 16. října 2020.

Vypsání ceny se zúčastnilo 17 výtvarníků, kteří předložili celkem 27 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 19. listopadu 2020. Odborným poradcem byl prof. PhDr. Pavel Janoušek, DSc., z Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Komise hodnotila návrhy tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno patnáct návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole byly oceněny tři návrhy základní odměnou a čtyři návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vynikající portrét a nápaditou koláž na lícní straně. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Josefa Oplištila za velmi kvalitní portrét. Třetí cenu obdržel další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za propojení lícní a rubové strany siluetou hlavy, která obsahuje fragmenty titulních listů jeho novin a názvy jeho děl s úryvky. Návrhy akademického sochaře Michala Vitanovského a Adama Alvy Fejfara získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 10. prosince 2020 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.