PSM k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB)

PSM k 200.výročí narození Gregora Johanna Mendela – technická příprava platidla (1. cena - realizace)

Česká národní banka vypsala v květnu 2021 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, s uzávěrkou dne 18. června 2021.

Vypsání ceny se zúčastnilo 12 výtvarníků, kteří předložili celkem 18 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 30. června 2021. Obornou poradkyní byla Mgr. Blanka Křížová, ředitelka Mendelova muzea v Brně.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole bylo vyřazeno šest návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno pět návrhů základní odměnou a dva návrhy zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi nápaditou šestiúhelníkovou kompozici znázorňující včelí plástev, která je doplněna 3. Mendelovým zákonem nezávislého výběru, a za výborný Mendelův portrét z profilu. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za ztvárnění tabulky genetického kódu a rostliny hrachu setého a výborný portrét z profilu. Třetí cenu obdržela kombinace dvou návrhů od Asamata Baltaeva, DiS., za velmi dobrý portrét a zakomponování zkratky Kč do 2. Mendelova zákona segregace. Společný návrh Asamata Baltaeva, DiS. a Jiřího Hanuše, DiS. a návrh akademického sochaře Michala Vitanovského získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 12. srpna 2021 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.