PSM k 200. výročí narození Bedřicha Smetany – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2 MB)

PSM k 200. výročí narození Bedřicha Smetany – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v březnu 2023 ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní minci k 200. výročí narození Bedřicha Smetany s uzávěrkou dne 14. dubna 2023.

Vypsání ceny se zúčastnilo 20 výtvarníků, kteří předložili celkem 41 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 25. dubna 2023. Odbornou poradkyní byla Mgr. Sandra Bergmannová, Ph.D., vedoucí Muzea Bedřicha Smetany.

Návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým způsobem. V prvním kole bylo vyřazeno 14 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 19 návrhů základní odměnou. Tři návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Jiřího Hanuše, DiS., za nápadité vkomponování textu MÁ VLAST do panoramatu Prahy a Hradčan symbolizující národní hrdost a za výstižný portrét Bedřicha Smetany. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Veroniky Durové za kvalitní portrét z profilu a ztvárnění budovy Národního divadla. Třetí cenu obdržel návrh Vojtěcha Dostála, DiS., za kompoziční soulad obou stran a autentický portrét. Návrhy MgA. Terezy Eisnerové a Adama Alvy Fejfara získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 8. června 2023 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Jiřího Hanuše, DiS.