PSM s motivem Nejvyššího státního zastupitelství z cyklu Instituce České republiky – technická příprava platidla

PSM s motivem Nejvyššího státního zastupitelství z cyklu Instituce České republiky – realizace

Česká národní banka v dubnu 2023 doplnila plán emise pamětních mincí o nový cyklus Instituce České republiky. První mincí z tohoto cyklu bude v první polovině roku 2024 stokoruna s motivem Nejvyššího státního zastupitelství. Česká národní banka vyzvala k vytvoření výtvarného návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů jako nejúspěšnějšího účastníka výtvarných soutěží ČNB s největším počtem realizací.

Autor připravil 6 variant kresebných návrhů, které ve dnech 12. - 17. května 2023 vyhodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze distančně. Odborným poradcem byl Mgr. Petr Malý, tiskový mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství v Brně.

Komise se shodla na variantě návrhu, která byla posléze převedena do sádrového modelu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 8. června 2023 schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.