PSM s motivem Bezpečnostní informační služby z cyklu Instituce České republiky – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,4 MB)

PSM s motivem Bezpečnostní informační služby z cyklu Instituce České republiky – realizace (2. cena)

Česká národní banka vypsala v červenci 2023 ceny za předložení uměleckého návrhu na stříbrnou 100 Kč minci Bezpečnostní informační služba s uzávěrkou dne 22. září 2023.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na druhou stříbrnou minci z cyklu Instituce České republiky se zúčastnilo 10 výtvarníků, kteří předložili celkem 21 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 5. října 2023. Odborným poradcem byl pplk. Bc. Ladislav Šticha z Bezpečnostní informační služby.

V prvním kole bylo vyřazeno 7 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 9 návrhů základní odměnou. Jeden návrh získal ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité propojení lícní a rubové strany negativním reliéfem, ve kterém je na lícní straně ztvárněna kompozice heraldických zvířat a na rubové straně heslo BIS. Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Veroniky Durové za dokonalé ztvárnění realistických prvků BIS. Třetí cenu obdržel návrh Jiřího Hanuše, DiS., za zajímavé použití neostrých kontur, které v souladu s motivem mince působí tajemně. Návrh Mgr. Marie Šeborové získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 16. listopadu 2023 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh MgA. Veroniky Durové oceněný druhou cenou.