Mimořádná 10 000 Kč zlatá mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2,4 MB)

Mimořádná ZM – †  kněžny Ludmily – technická příprava platidla (1. cena)

Česká národní banka vypsala v březnu 2020 ceny za předložení uměleckého návrhu na mimořádnou zlatou minci k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily. Z důvodu vládních opatření na ochranu proti šíření koronaviru byla uzávěrka z 30. dubna 2020 přeložena na 7. května 2020.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu se zúčastnilo 19 výtvarníků, kteří předložili celkem 23 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 26. května 2020 v České národní bance. Odbornou poradkyní byla profesorka PhDr. Marie Bláhová, DrSc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Před zahájením hodnocení komise vyřadila 1 návrh z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek. Autorka na lícní straně návrhu neztvárnila předepsanou kompozici tří zemských znaků. Ostatní předložené návrhy byly hodnoceny tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno 9 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů základní odměnou. Tři návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi kvalitní provedení.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly na nejvyšší výtvarné úrovni. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za dokonale ztvárněný výjev uškrcení kněžny Ludmily z Velislavovy bible na líci a velmi kvalitní portrét kněžny se závojem a knížecí korunkou na rubu. Druhou cenu obdržel návrh Luboše Charváta za vyobrazení světice se závojem a bohatě zdobenou svatozáří. Třetí cenu komise udělila dalšímu návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za netradiční ztvárnění portrétu a za vyobrazení křestu knížete Bořivoje a kněžny Ludmily biskupem Metodějem. Návrh MgA. Miroslava Schovance získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 11. června 2020 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.