Zlatá obchodní mince s motivem svatého Václava – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 992 kB)

Zlatá obchodní mince s motivem sv. Václava – technická příprava platidla – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v září 2022 ceny za předložení uměleckého návrhu na zlatou obchodní minci s motivem sv. Václava s uzávěrkou dne 31. října 2022.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu se zúčastnilo 17 výtvarníků, kteří předložili celkem 22 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 9. listopadu 2022. Odbornou poradkyní byla prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., z katedry pomocných věd historických a archivního studia z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Před hodnocením komise vyřadila jeden návrh z důvodu nesplnění soutěžních podmínek. Autorka návrh předložila pouze v grafické podobě. V prvním kole byly dále vyřazeny 3 návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 10 návrhů základní odměnou. Další tři návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi nápadité provedení.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Vladimíra Oppla za vynikající portrét svatého Václava s přilbou na rubové straně a dokonalé ztvárnění českého lva. Na lícní straně je navíc český lev doplněn vhodnou symbolikou lipových lístků, kterými je prokládán opis ČESKÁ REPUBLIKA. Druhou cenu komise udělila návrhu Vojtěcha Dostála, DiS., za nápadité a velmi jednoduché ztvárnění českého lva a motivu přilby. Obě strany jsou tak propojeny opačným tvarem štítu a přilby. Třetí cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za krásné ztvárnění portrétu svatého Václava s vévodskou čapkou a svatozáří na rubové straně. Návrh Adama Alvy Fejfara a další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 8. prosince 2022 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Vladimíra Oppla.