ZM Hrad Buchlov – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,9 MB)

ZM Hrad Buchlov – realizace

Česká národní banka vypsala v srpnu 2019 ceny za předložení uměleckého návrhu uvedené zlaté mince s uzávěrkou dne 11. října 2019.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na poslední zlatou minci z cyklu Hrady se zúčastnilo 16 výtvarníků, kteří předložili celkem 27 sádrových modelů. Vyhodnocení předložených návrhů uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 22. října 2019 v České národní bance. Na vyhodnocení se podílel i odborný poradce Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., z Národního památkového ústavu.

V prvním kole komise vyřadila 11 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 11 návrhů základní odměnou. Jeden návrh se vyznačoval velmi kvalitním provedením a z tohoto důvodu získal ve druhém kole zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované a jejichž autoři nejvýstižněji zobrazili zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh MgA. Josefa Oplištila za nápadité propojení lícní a rubové strany siluetou hradního jádra. Na lícní straně jsou v siluetě hradu zakomponována heraldická zvířata. Celý návrh je proveden velmi čistě a zajímavě. Druhou cenu komise udělila návrhu Asamata Baltaeva, DiS., za dokonalé zobrazení hradu z nadhledu a detailní ztvárnění stromu s heraldickými zvířaty. Třetí cenu obdržel návrh Luboše Charváta za propracované ztvárnění hradního nádvoří a leteckého pohledu na hrad. Strany jsou vzájemně propojeny nápisy, pod kterými jsou detailní prvky architektury (motiv z dochovaného románského portálu a gotická klenba). Návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 14. listopadu 2019 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle MgA. Josefa Oplištila.