ZM Hrad Bečov nad Teplou – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,9 MB)

ZM Hrad Bečov nad Teplou – realizace (2. cena)

Česká národní banka vypsala v březnu 2019 ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté 5 000 Kč mince hrad Bečov nad Teplou z cyklu Hrady s uzávěrkou dne 3. května 2019.

Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 11 výtvarníků, kteří předložili 21 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze provedla vyhodnocení dne 14. května 2019. Odborným poradcem byl Mgr. Martin Tomášek, Ph.D., z Národního památkového ústavu.

V prvním kole komise vyřadila 6 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 8 návrhů základní odměnou. Dva návrhy se vyznačovaly velmi kvalitním provedením a z tohoto důvodu získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly z výtvarného hlediska nejlépe zpracované. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za originální ztvárnění raně gotického hradního jádra. Lícní straně dominují nejcharakterističtější motivy spojené s hradem (figurální malba z hradní kaple Navštívení Panny Marie a relikviář sv. Maura). Druhou cenu komise udělila návrhu Luboše Charváta za dokonalé ztvárnění celého hradního komplexu včetně barokního zámečku se zahradou. Na lícní straně je velmi propracovaný částečný motiv z relikviáře sv. Maura. Třetí cenu obdržel návrh Asamata Baltaeva, DiS., za nápadité ztvárnění horního hradu s částí zámečku. Celý zámek je pak zobrazen jako odraz ve vodní hladině. Další dva návrhy akademického sochaře Zbyňka Fojtů získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 6. června 2019 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh Luboše Charváta.