PSM ke 100. výročí založení Československé národní rady – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 333 kB)

PSM ke 100. výročí založení Československé národní rady – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v listopadu 2014 ceny za předložení uměleckého návrhu mince, která bude vydána ke 100. výročí založení Československé národní rady, s uzávěrkou dne 16. ledna 2015.

Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 18 výtvarníků, kteří předložili 29 návrhů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 27. ledna 2015. Odbornou poradkyní byla PhDr. Pavla Vošahlíková z Historického ústavu Akademie věd.

V prvním kole komise vyřadila 12 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky či věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 11 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Do třetího kola postoupily návrhy pana Asamata Baltaeva, MgA. Terezy Eisnerové, akademického sochaře Zbyňka Fojtů, Mgr. art. Miroslava Hrice, Art.D., slečny Anety Juklíčkové a MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D., které podle názoru komise výtvarně nejvýstižněji zachytily zadané téma. Komise však zároveň konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci. Rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro autory těchto návrhů s uzávěrkou dne 23. února 2015. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise, nebo měli autoři možnost předložit návrhy zcela nové.

Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Komise pro posuzování návrhů na české peníze na svém jednání dne 24. února 2015 označila jako nejzdařilejší návrh MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D. Ocenila především dokonalý soulad lícní a rubové strany, výstižné vyjádření blížícího se rozpadu Rakouska-Uherska a vzniku Československa na jejich státních symbolech a výtečně vyplněnou mincovní plochu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 9. dubna 2015 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Josefa Šafaříka, Ph.D.