PSM ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 397 MB)

PSM ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky – realizace (1. cena)

Česká národní banka vypsala v lednu 2019 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky s uzávěrkou dne 8. března 2019.

Vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu na pamětní stříbrnou pětisetkorunovou minci ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky se zúčastnilo 11 výtvarníků, kteří předložili celkem 21 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 19. března 2019. Odborným poradcem byl Ing. František Konečný, ředitel sekce soudní správy Ústavního soudu.

Před zahájením hodnocení komise vyřadila 1 návrh z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek. Předepsaný text („ČESKOSLOVENSKÁ ÚSTAVA A ÚSTAVNÍ SOUD“) byl autorem návrhu zaměněn za název výročí, ke kterému je mince vydávána („Schválení československé ústavy a vznik Ústavního soudu Československé republiky“). V prvním kole bylo vyřazeno 7 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů základní odměnou. Tři návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za zajímavé propojení originální knižní vazby československé ústavy z roku 1920 a vstupního portálu Ústavního soudu a dále za krásné provedení středního státního znaku. Druhou cenu obdržel další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité spojení českého lva a nápisů ve sloupech z budovy Ústavního soudu. Třetí cenu komise udělila návrhu Lenky Nebeské, DiS., za ztvárnění originální knižní vazby československé ústavy z roku 1920. Návrh MgA. Jakuba Oravy získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 6. června 2019 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.