PSM ke 100. výročí bitvy u Zborova – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1,3 MB)

PSM ke 100. výročí bitvy u Zborova – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v dubnu 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí bitvy u Zborova, s uzávěrkou dne 3. června 2016.

Vypsání ceny se účastnilo 17 výtvarníků, kteří předložili celkem 33 sádrových návrhů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 9. června 2016. Odbornými poradci byli doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc., z Historického ústavu Akademie věd a pan Jiří Charfreitag, DiS., z Československé obce legionářské.

V prvním kole komise vyřadila 12 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky či věcnými chybami. Ve druhém kole bylo oceněno 16 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které podle názoru komise výtvarně nejvýstižněji zachytily zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Asamata Baltaeva, DiS., za velmi dramatické a detailní vyobrazení průběhu bitvy na rubové straně. Komise dále ocenila symboliku lícní strany návrhu, kde je v podobě zemských znaků budoucího Československa zachyceno vítězství nad monarchií reprezentované heraldickým rakouským orlem. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vhodnou kombinaci hlavních symbolů bitvy u Zborova (mapa bitevního pole, kulomet Maxim a prapory tří pluků, ze kterých byla složena 1. československá střelecká brigáda) a za soulad lícní a rubové strany. Třetí cenu udělila komise návrhu slečny Anety Juklíčkové za jednoduché, avšak velmi originální a umělecky působivé ztvárnění tématu. Další návrhy pana Asamata Baltaeva a Luboše Charváta získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 22. června 2016 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Asamata Baltaeva, DiS.