PSM ke 150. výročí narození Adolfa Loose – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2,9 MB)

PSM ke 150. výročí narození Adolfa Loose - technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v září 2019 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 150. výročí narození Adolfa Loose, s uzávěrkou dne 1. listopadu 2019.

Vypsání ceny se zúčastnilo 17 výtvarníků, kteří předložili celkem 26 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 12. listopadu 2019. Odborným poradcem byl Ing. Vladimír Lekeš, ředitel aukční sítě Adolf Loos Apartment and Gallery.

Komise hodnotila návrhy tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno deset návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů základní odměnou a pět návrhů zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Asamata Baltaeva, DiS., za ztvárnění jihozápadní stěny Müllerovy vily v Praze na Ořechovce, jehož strohost je typická pro Loosovo dílo a zároveň za zdařilý portrét. Druhou cenu komise udělila návrhu Barbory Holubové za nejlépe povedený portrét Adolfa Loose v pozdním věku a dokonalé zobrazení ikonických interiérových prvků navržených Adolfem Loosem. Třetí cenu obdržel návrh MgA. Jakuba Oravy za zajímavý pohled na vilu a sedící postavu podle dobové fotografie na rubové straně. Návrhy Luboše Charváta a Mgr. Petra Horáka získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 20. listopadu 2019 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Asamata Baltaeva, DiS.