PSM ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 259 kB)

PSM ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v březnu 2015 ceny za předložení uměleckého návrhu mince, která bude vydána ke 150. výročí bitvy u Hradce Králové, s uzávěrkou dne 30. dubna 2015.
Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 14 výtvarníků, kteří předložili 24 návrhů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 12. května 2015. Odbornou poradkyní byla PhDr. Pavla Vošahlíková z Historického ústavu Akademie věd ČR.

V prvním kole komise vyřadila 12 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky či věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 8 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které byly podle členů komise výtvarně nejzdařilejší a nejlépe vystihovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh pana Romana Shamilyana za velmi originální symbolické řešení výsledku bitvy, především na rubové straně byla oceněna pozitivně ztvárněná vítězná pruská orlice proti negativně vyobrazenému rakouskému orlu. Druhou cenu obdržel návrh pana Luboše Charváta za tragicky epické ztvárnění bitvy a především za krásnou modelaci koní a postav v perspektivní zkratce na rubové straně. Třetí cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vhodnou kombinaci symbolů bitvy, detailní modelaci pušek a krásně vyplněnou plochu mince. Návrh pana Jiřího Hanuše získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 28. května 2015 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Romana Shamilyana.