PSM ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 355 kB)

PSM ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v červenci 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar, s uzávěrkou dne 16. září 2016.

Vypsání ceny se zúčastnilo 9 výtvarníků, kteří předložili celkem 14 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 27. září 2016. Odborným poradcem byl ing. Pavel Piekar, předseda Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

V prvním kole komise vyřadila 4 návrhy, a to především za výtvarné nedostatky či věcné chyby ve ztvárnění zadaného tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 7 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které podle odborného poradce nejlépe odpovídaly zadanému tématu a které byly podle mínění komise výtvarně na nejvyšší úrovni. První cenu získal návrh MgA. Martina Daška, který komisi zaujal nápaditým zapracováním předepsaného textu do podoby psané na listu papíru v tiskařském lisu. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vyváženou kompozici Hollarova portrétu a motivu kočky z jeho nejznámější rytiny s českým textem a za historická loga Sdružení. Třetí cenu komise udělila dalšímu návrhu MgA. Martina Daška rovněž za zapracování textu mince do podoby grafického výstupu z tiskařského lisu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 13. října 2016 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu MgA. Martina Daška oceněného první cenou.