PSM ke 100. výročí založení České astronomické společnosti – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 442 kB)

PSM ke 100. výročí založení České astronomické společnosti – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v září 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí založení České astronomické společnosti, s uzávěrkou dne 27. října 2016.
Vypsání ceny se zúčastnilo 18 výtvarníků, kteří předložili celkem 27 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 8. listopadu 2016. Odbornými poradci byli Martin Černický z České astronomické společnosti (ČAS) a prof. Jan Sokol, vnuk prof. Františka Nušla (spoluzakladatel ČAS a její dlouholetý předseda).

V prvním kole bylo vyřazeno 12 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 7 návrhů základní odměnou. Další tři návrhy se vyznačovaly nápaditějšími kompozicemi a z tohoto důvodu získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu získal návrh MgA. Miroslava Schovance za velmi kvalitní a originální ztvárnění části vesmíru v objektivu dalekohledu a za vtipné zakomponování emblému společnosti do meteorického roje. Druhou cenu obdržel návrh MgA. Josefa Oplištila za velmi efektní pozitivní a negativní ztvárnění českého lva, v jehož negativním obraze je zakomponováno souhvězdí Lva. Třetí cenu komise udělila akademickému sochaři Zbyňkovi Fojtů za detailní vyobrazení Königova dvojitého astrografu v hlavní kopuli petřínské hvězdárny na lícní straně návrhu a otočné mapy oblohy na rubové straně. Další dva návrhy získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 1. prosince 2016 nepotvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh MgA. Josefa Oplištila.