PSM ke 100. výročí narození Josefa Kainara – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 257 kB)

PSM ke 100. výročí narození Josefa Kainara – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v srpnu 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí narození Josefa Kainara, s uzávěrkou dne 16. září 2016.

Vypsání ceny se zúčastnilo 13 výtvarníků, kteří předložili celkem 23 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 27. září 2016. Odborným poradcem byl prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc., z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky.

V prvním kole komise vyřadila 11 návrhů, a to především z důvodu nezdařilého vystižení Josefa Kainara, případně pro technické nedostatky ve výtvarném provedení návrhů. Ve druhém kole bylo oceněno 8 návrhů, které byly zdařilejší ve ztvárnění portrétu.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které se vyznačovaly nejlépe provedenými portréty a nejkvalitnějším výtvarným zpracováním. První cenu získal návrh pana Vojtěcha Dostála, DiS., za velmi kvalitní ztvárnění portrétu Josefa Kainara a za výjimečný soulad lícní a rubové strany, díky použití netradičního typu písma. Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za mimořádně povedený portrét. Třetí cenu komise udělila akademické sochařce Majce Wichnerové za kvalitní portrét a dobře vyplněnou mincovní plochu. Návrh pana MgA. Martina Daška získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 13. října 2016 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Vojtěcha Dostála, DiS.