PSM k 75. výročí operace Anthropoid – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 839 kB)

PSM k 75. výročí operace Anthropoid – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v únoru 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 75. výročí operace Anthropoid, s uzávěrkou dne 11. března 2016.
Vypsání ceny se zúčastnilo 22 výtvarníků, kteří předložili celkem 30 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 29. března 2016. Odbornými poradci byli plk. Mgr. Aleš Knížek z Vojenského historického ústavu a plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA z Ministerstva obrany.

V prvním kole komise vyřadila 19 návrhů, a to především za výtvarné nedostatky či věcné chyby. Ve druhém kole bylo oceněno 7 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.
Do třetího kola postoupily návrhy Ireny Hradecké, DiS, Luboše Charváta, Karola Ličky a Romana Shamilyana. Podle názoru komise byly tyto návrhy výtvarně nejlépe zpracované a autoři zde nejvýstižněji zobrazili zadané téma. Komise zároveň konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci. Rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro tyto autory s uzávěrkou dne 25. dubna 2016. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise, nebo autoři měli možnost předložit návrhy zcela nové.

Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže se uskutečnilo dne 3. května 2016. Komise pro posuzování návrhů na české peníze konstatovala, že nejzdařilejší je návrh Ireny Hradecké, DiS., který představuje reálné a popisné ztvárnění výsledku operace Anthropoid, a to od samotného atentátu až po hrdinský konec československých parašutistů.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 2. června 2016 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu paní Ireny Hradecké, DiS.