PSM k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 262 kB)

PSM k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v červnu 2016 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta, s uzávěrkou dne 7. října 2016.

Vypsání ceny se zúčastnilo 15 výtvarníků, kteří předložili celkem 20 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 20. října 2016. Odborným poradcem byl P. ICLic. Mgr. Ondřej Pávek děkan Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.

Před zahájením hodnocení komise vyřadila 1 návrh z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek. V prvním kole komise vyřadila 8 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky v kompozici, modelaci či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno 6 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější. Další dva návrhy získaly ve druhém kole zvýšenou odměnu za velmi kvalitní provedení.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které podle názoru komise a odborného poradce nejvýstižněji zachytily zadané téma. První cenu získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi kvalitní ztvárnění architektonických prvků kaple a za mimořádně povedenou sochu sv. Václava. Druhou cenu obdržel další návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi kvalitní ztvárnění nástěnné malby andělů, před kterou je na římse umístěna socha sv. Václava. Třetí cenu komise udělila akademické sochařce Majce Wichnerové za nápaditou kompozici a za bohatou a citlivou modelaci vystihující zadané téma.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 16. listopadu 2016 potvrdila rozhodnutí komise a k realizaci vybrala návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů.