PSM k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 469 kB)

PSM k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v červnu 2019 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů, s uzávěrkou dne 6. září 2019.

Vypsání ceny se zúčastnilo 10 výtvarníků, kteří předložili celkem 16 sádrových modelů. Vyhodnocení uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 16. září 2019. Odbornou poradkyní byla profesorka PhDr. Marie Bláhová, DrSc., z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Komise hodnotila návrhy tradičním tříkolovým systémem. Před zahájením hodnocení byl vyřazen jeden návrh z důvodu nesplnění předepsaných podmínek. Dále byly v prvním kole vyřazeny tři návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky. Ve druhém kole bylo oceněno sedm návrhů základní odměnou a jeden návrh zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupily čtyři návrhy, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Michala Vitanovského za vynikající ztvárnění osob u jednacího stolu a za promyšlenou kompozici rubové strany (husitské zbraně a symboly jednotlivých artikulů - svobodné hlásání slova božího; přijímání z kalicha; konec světského panování kněží; trestání smrtelných hříchů). Druhou cenu komise udělila návrhu MgA. Josefa Oplištila za soulad obou stran návrhu. Rubové straně dominují v kruhových kompozicích symboly jednotlivých artikulů. Třetí cenu obdržel návrh Barbory Houfové za vydařenou kompozici symbolického vyjádření jednotlivých artikulů. Návrh Vladislava Mašaty získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 20. listopadu 2019 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského.