PSM k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 1 MB)

PSM k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v říjnu 2018 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů, s uzávěrkou dne 30. listopadu 2018.

Vypsání ceny se účastnilo 16 výtvarníků, kteří předložili celkem 24 sádrových modelů. Vyhodnocení vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 11. prosince 2018. Odborným poradcem byl numismatik MUDr. Zdeněk Petráň.

Komise hodnotila návrhy tradičním tříkolovým systémem. V prvním kole bylo vyřazeno 7 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 11 návrhů základní odměnou a 1 návrh zvýšenou odměnou.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Veroniky Adamcové za zajímavou kompozici se souladem obou stran. Na lícní straně návrhu je vyobrazena lícní a rubová strana jáchymovského tolaru bez letopočtu se jmény jejich vydavatelů v opisu. Druhou cenu komise udělila návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za nápadité vsazení jáchymovského tolaru do reliéfu mince. Její excentrické umístění navozuje dojem starobylosti. Třetí cenu obdržel návrh Luboše Charváta za spojení různých hodnot tolarů do jednoho celku. Návrhy akademické sochařky Majky Wichnerové a Luboše Charváta získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 24. ledna 2019 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Veroniky Adamcové.