PSM k 450. výročí narození Jana Jessenia – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 267 kB)

PSM k 450. výročí narození Jana Jessenia – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v červenci 2015 ceny za předložení uměleckého návrhu mince, která bude vydána k 450. výročí narození Jana Jessenia, s uzávěrkou dne 9. října 2015.

Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 21 výtvarníků, kteří předložili 44 návrhů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 20. října 2015. Odbornou poradkyní byla profesorka PhDr. Marie Bláhová, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

V prvním kole komise vyřadila 18 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky či věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 23 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které byly podle členů komise výtvarně nejzdařilejší a nejlépe vystihovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za velmi originální symbolické řešení zadaného tématu na lícní straně (titulní list traktátu o pitvě z roku 1601, pitva lidského těla a symbolické vyjádření jeho smrti) a výborný portrét Jana Jessenia. Druhou cenu obdržel návrh pana MgA. Jakuba Oravy za nápaditou kompozici a soulad lícní a rubové strany. Třetí cenu udělila komise návrhu akademického sochaře Michala Vitanovského za vtipné zkombinování portrétu Jana Jessenia a jeho studie lidské lebky.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 19. listopadu 2015 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů.