PSM k 300. výročí narození Marie Terezie – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 267 kB)

PSM k 300. výročí narození Marie Terezie – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v říjnu 2015 ceny za předložení uměleckého návrhu mince, která bude vydána k 300. výročí narození Marie Terezie, s uzávěrkou dne 27. listopadu 2015.

Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 22 výtvarníků, kteří předložili 39 návrhů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 8. prosince 2015. Odbornou poradkyní byla docentka PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. z Historického ústavu Akademie věd České republiky.

V prvním kole komise vyřadila 29 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky či věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 5 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Do třetího kola postoupily návrhy Vojtěcha Dostála, DiS., Luboše Charváta, MgA. Martina Daška, MgA. Jakuba Oravy a Aleše Hynka Vrkoslava. Podle názoru komise byly tyto návrhy výtvarně nejlépe zpracované a autoři zde nejvýstižněji zobrazili zadané téma. Komise však zároveň konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci. Rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro autory Vojtěcha Dostála, DiS., Luboše Charváta, MgA. Jakuba Oravu a Aleše Hynka Vrkoslava s uzávěrkou dne 19. února 2016. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise, nebo autoři měli možnost předložit návrhy zcela nové. Návrh MgA. Martina Daška nebyl vybrán do užší soutěže a získal ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky a včas odevzdali upravené návrhy. Vyhodnocení užší soutěže se uskutečnilo na jednání Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 1. března 2016. Při vyhodnocení soutěže jako nejzdařilejší komise označila návrh Vojtěcha Dostála, DiS., který představuje originální ztvárnění historického tématu pro moderní minci. Vedle velmi kvalitního ztvárnění portrétu Marie Terezie ocenila komise kompozici symbolů státnosti a výčtu jejích pozitivních reforem.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 16. března 2016 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Vojtěcha Dostála, DiS.