PSM k 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 2,3 MB)

PSM k 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v červnu 2019 ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní mince, která bude vydána ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, s uzávěrkou dne 23. srpna 2019.

Vypsání ceny se účastnilo 10 výtvarníků, kteří předložili celkem 18 sádrových modelů. Vyhodnocení vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu uskutečnila Komise pro posuzování návrhů na české peníze dne 3. září 2019. Odborným poradcem byl MgA. Libor Doležal, ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě. 

V prvním kole byly vyřazeny 3 návrhy, které se vyznačovaly výtvarnými či technickými nedostatky a věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 8 návrhů základní odměnou a 1 návrh zvýšenou odměnou. 

Do třetího kola postoupilo šest návrhů, které komise označila za tematicky i výtvarně nejzdařilejší. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh Luboše Charváta za krásnou kompozici s prvky broušeného skla ze školních prací, které jsou harmonicky propojeny architekturou školy (fragment vstupního portálu) a školním emblémem. Druhou cenu udělila komise návrhu MgA. Anety Juklíčkové za střízlivou kompozici sklářských výrobků. Třetí cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za vydařenou kompozici různých typů sklářských děl. Návrh Petry Čánské a další návrhy Luboše Charváta a Zbyňka Fojtů získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu. 

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 3. října 2019 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Luboše Charváta.