PSM 125. výročí Zemské jubilejní výstavy v Praze – technická příprava platidla

Příprava návrhů platidla - soutěžní podmínky (pdf, 576 kB)

PSM ke 125. výročí Zemské jubilejní výstavy – technická příprava platidla

Česká národní banka vypsala v únoru 2015 ceny za předložení uměleckého návrhu mince, která bude vydána ke 125. výročí zemské jubilejní výstavy, s uzávěrkou dne 3. dubna 2015.

Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 15 výtvarníků, kteří předložili 29 návrhů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložené návrhy dne 14. dubna 2015. Odborným poradcem byl PhDr. Jiří Lukas z Muzea hlavního města Prahy.

V prvním kole komise vyřadila 15 návrhů, které se vyznačovaly výtvarnými nedostatky či věcnými chybami ve ztvárnění tématu. Ve druhém kole bylo oceněno 9 návrhů, které byly z výtvarného hlediska přesvědčivější.

Do třetího kola postoupilo pět návrhů, které byly podle členů komise výtvarně nejzdařilejší a nejlépe vystihovaly zadané téma. První cenu a doporučení k realizaci získal návrh pana Asamata Baltaeva za velmi působivou a propracovanou kompozici, především na lícní straně byla oceněna vtipná kombinace několika památek, jejichž vznik je spojován se zemskou jubilejní výstavou (původní neupravený sádrový návrh). Druhou cenu obdržel návrh akademického sochaře Zbyňka Fojtů za originální řešení mince, kde je zejména lícní strana zajímavá netradiční stylizací negativního ztvárnění Petřínské rozhledny se situačním plánem výstavy. Třetí cenu obdržel návrh pana Jakuba Oravy za výtvarnou čistotu a propojení lícní a rubové strany mince davem lidí přicházejících k výstavě. Další návrhy pana Zbyňka Fojtů a Jakuba Oravy získaly ve třetím kole mimořádnou odměnu.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 30. dubna 2015 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Asamata Baltaeva.