Pamětní bimetalová 2 000 Kč mince 100. výročí zavedení československé koruny

Příprava návrhů platidla – soutěžní podmínky (pdf, 485 kB)

Pamětní bimetalová 2 000 Kč mince 100. výročí zavedení československé koruny – líc Pamětní bimetalová 2 000 Kč mince 100. výročí zavedení československé koruny – rub
 Pamětní bimetalová 2 000 Kč mince 100. výročí zavedení československé koruny – rub kolorovaný

 

Česká národní banka vypsala v srpnu 2017 ceny za předložení uměleckého návrhu uvedené mince s uzávěrkou dne 15. prosince 2017.

Vypsání ceny se zúčastnilo celkem 18 výtvarníků, kteří předložili 23 sádrových modelů. Komise pro posuzování návrhů na české peníze provedla vyhodnocení dne 4. ledna 2018. Odbornými poradci byli bývalý ředitel peněžní sekce ČNB JUDr. Leopold Surga a hlavní archivář ČNB PhDr. Jakub Kunert za oblast měnové historie a RNDr. Petr Morávek, znalec těžby drahých kovů v Československu. Jeden návrh nesplnil předepsané podmínky a z tohoto důvodu nebyl hodnocen.

V prvním kole komise vyřadila 4 návrhy z důvodů nepříliš zdařilé modelace a kompozice. Ve druhém kole získalo 10 návrhů základní odměnu a 3 návrhy odměnu zvýšenou za originální provedení.

Do třetího kola postoupily návrhy Daniela Antoniho, Jiřího Hanuše, DiS., akademického sochaře Zbyňka Fojtů, MgA. Jakuba Oravy a akademického malíře Vladimíra Pavlici. Podle názoru komise byly tyto návrhy výtvarně nejlépe zpracované a autoři zde nejvýstižněji zobrazili zadané téma. Komise zároveň konstatovala, že bez úprav nelze ani jeden z návrhů doporučit k realizaci. Rozhodla proto o vypsání užší soutěže pro tyto autory s uzávěrkou dne 2. března 2018. Předložené návrhy měly být buď upraveny podle připomínek komise, nebo autoři měli možnost předložit návrhy zcela nové.

Všichni autoři, jejichž návrhy postoupily do užší soutěže, splnili stanovené podmínky. Při vyhodnocení užší soutěže dne 13. března 2018 komise označila jako nejzdařilejší návrh Jiřího Hanuše, DiS. Vyzdvihla především originální zpracování portrétu Aloise Rašína, který je proveden jako pohled na bankovkovou rytinu přes lupu rytce, čímž se vhodně spojuje tématika mincí a bankovek.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 12. dubna 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci mince podle návrhu Jiřího Hanuše, DiS.