Mince 20 Kč vzor 2019 – technická příprava platidla

20 Kč mince vzor 2019 – líc 20 Kč mince vzor 2019, Alois Rašín – rub

20 Kč mince vzor 2019 – líc 20 Kč mince vzor 2019, Vilém Pospíšil – rub

20 Kč mince vzor 2019 – líc 20 Kč mince vzor 2019, Karel Engliš – rub

K vytvoření výtvarných návrhů nových rubových stran 20 Kč mincí s portréty tří nejvýznamnějších meziválečných finančníků – Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše byl v září 2017 Českou národní bankou osloven autor obíhajících dvacetikorun akademický sochař Vladimír Oppl.

Kresebné návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze na svém jednání dne 4. ledna 2018 a doporučila autorovi převést do sádrových modelů z předložených variant po jednom návrhu od každé osobnosti. Sádrové návrhy 20 Kč mincí vzor 2019 s portréty Aloise Rašína, Viléma Pospíšila a Karla Engliše posuzovala komise 9. května 2018 a doporučila je k realizaci.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 24. května 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci 20 Kč mincí vzor 2019 podle návrhů akademického sochaře Vladimíra Oppla.