Mince 20 Kč vzor 2018 – technická příprava platidla

20 Kč mince vzor 2018 – líc 20 Kč mince vzor 2018, T. G. Masaryk – rub

20 Kč mince vzor 2018 – líc 20 Kč mince vzor 2018, M. R. Štefánik – rub

20 Kč mince vzor 2018 – líc 20 Kč mince vzor 2018, Edvard Beneš – rub

K vytvoření výtvarných návrhů nových rubových stran 20 Kč mincí s portréty tří hlavních tvůrců československého státu – Tomáše Garrigue Masaryka, Milana Rastislava Štefánika a Edvarda Beneše byl v srpnu 2017 Českou národní bankou osloven autor obíhajících dvacetikorun akademický sochař Vladimír Oppl.

Kresebné návrhy hodnotila Komise pro posuzování návrhů na české peníze na svém jednání dne 4. ledna 2018 a doporučila autorovi převést do sádrových modelů z předložených variant po jednom návrhu od každé osobnosti. Sádrové návrhy 20 Kč mincí vzor 2018 s portréty T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a Edvarda Beneše posuzovala komise 20. února 2018 a doporučila je k realizaci.

Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 21. března 2018 potvrdila rozhodnutí komise a schválila realizaci 20 Kč mincí vzor 2018 podle návrhů akademického sochaře Vladimíra Oppla.