Náklady československých pamětních stříbrných a zlatých mincí 1953-1992

Výroba a úřední ničení československých pamětních stříbrných mincí

V letech 1954 až 1992 (s přestávkami) vydávali tehdejší emitenti mincí (organizačně několikrát měněné, nejprve unitární a poté federální ministerstvo financí a později Státní banka československá) pamětní mince 1. Pamětní mince z let 1954 až 1992 znějící na koruny československé (včetně tří emisí vydaných v roce 1992 s ročníkem ražby 1993) byly platnými penězi na území České republiky až do 30.6.2000 (výměnu prováděly od 1.7.2000 do 30.6.2001 všechny banky provádějící pokladní operace a od 1.7.2001 do 30.6.2006 prování pouze Česká národní banka 2 ) a na území Slovenské republiky až do 30.9.2000 (výměnu prováděly od 1.10.2000 do 30.6.2001 Národná banka Slovenska a banky a od 1.7.2001 do 30.6.2006 provádí pouze Národná banka Slovenska 3 ).

Jejich náklady (množství ražených kusů) byly poprvé zveřejněny v polovině šedesátých let a později několikrát aktualizovány, většinou však jen dílčím způsobem a někdy i nepřesně. V důsledku toho se některé údaje uváděné v numismatických publikacích a sběratelských příručkách, ale i v dokumentech poskytnutých SBČS a ČNB obchodním partnerům, značně rozcházejí. V následující tabulce proto zveřejňujeme jedině správné údaje o nákladech stříbrných mincí z let 1954-1993, rozdělené na běžnou kvalitu (standard) a špičkovou kvalitu (proof). Tyto údaje se již nemohou změnit, neboť žádná instituce není oprávněna rozhodnout o legální doražbě těchto emisí.

Současně zveřejňujeme aktualizovaný přehled o úředním ničení 4 předmětných emisí k 31.12.2004. Údaje o množství zničených pamětních mincí, které zde uvádíme, jsou údaji zahrnujícími veškeré ničení mincí po dobu existence Státní banky československé (do 31.12.1992) a veškeré ničení na území České republiky za období od 1.1.1993 do 31.12.2004. ČNB nemá k dispozici údaje o tom, zda a v jakém množství byly pamětní mince po 1.1.1993 ničeny na území Slovenské republiky. Pokud k takovému ničení došlo, není množství pamětních mincí zničených na území Slovenské republiky v námi uváděných údajích zahrnuto. Podle dostupných informací však Národná banka Slovenska žádné úřední ničení československých pamětních mincí po 1.1.1993 neprováděla 5 .

Celkové množství zničených pamětních mincí uváděné u jednotlivých emisí je zaručeně správné a odpovídá údajům v účetní a operativní evidenci SBČS resp. ČNB. Pokud však jde o uváděnou kvalitu (běžná nebo špičková) zničených pamětních mincí, nemusí tento údaj vždy zcela přesný. U pamětních mincí vydávaných do konce roku 1992 nebyly mince ve špičkové kvalitě tak dobře odlišitelné od mincí v běžné kvalitě, jako je tomu u současných českých pamětních mincí (nejen větší kontrast leštěného pole a matového reliéfu, ale také jednoznačné odlišení jiným provedením hrany). Rozlišit ražební kvalitu u mincí vrácených z oběhu nebylo v některých případech možné. Proto SBČS a ČNB evidovaly všechny mince prošlé oběhem při jejich ničení jako mince v běžné kvalitě. Pouze pokud byly ničeny mince, které nebyly do oběhu nikdy vydány, je při ničení mincí ve špičkové kvalitě evidováno toto provedení odděleně. Zkreslení v množství evidovaných zničených kusů běžné či špičkové kvality však není velké, neboť naprostá většina mincí, které se vrátily z oběhu, představuje mince v běžné kvalitě.

Pokud množství zničených mincí odečteme od vyrobených mincí, získáme teoretický stav mincí dnes existujících. Stav představuje největší možný počet existujících mincí, jedná se tedy o součet množství mincí, které se nacházejí v zásobách České národní banky a Národní banky Slovenska a mincí v oběhu, přičemž oběhem se rozumí veškeré množství mimo zásoby obou nástupnických centrálních bank Státní banky československé, tedy i mince uložené v numismatických sbírkách a vyskytující se na sběratelském trhu. Do přehledu zahrnujeme pro úplnost také dvě nevydané mince z roku 1990, i když první z nich byla záhy vyvedena z účetnictví platných peněz a druhá v účetnictví SBČS nikdy nefigurovala.

1953-1992_obr_psm

 

Nominál, ročník ražby a pořadí emise Zjednodušený název emise Vyrobeno (ks) Zničeno (ks) Poznámky
b.k. š.k. b.k. š.k.
10 Kčs 1954 10 let SNP 250 000 5 000 66 959 437  
25 Kčs 1954 10 let SNP 250 000 5 000 110 509 2 45  
10 Kčs 1955 10 let osvobození ČSR 300 000 5 000 95 739 399  
25 Kčs 1955 10 let osvobození ČSR 200 000 5 000 80 893 1 418  
50 Kčs 1955 10 let osvobození ČSR 120 000 - 39 123 - 6
100 Kčs 1955 10 let osvobození ČSR 75 000  - 24 403 - 7
10 Kčs 1957 I J.A.Komenský 150 000 5 000 8 622 258  
10 Kčs 1957 II Ch.J.Willenberg 75 000 5 000 366 281  
10 Kčs 1964 20 let SNP 120 000   - 11 633 - 8
25 Kčs 1965 20 let osvobození ČSR 150 000 5 000 28 482 157  
10 Kčs 1965 Mistr Jan Hus 55 000 5 000 557 0  
10 Kčs 1966 Velká Morava 115 000 5 000 9 990 496  
10 Kčs 1967 Academia Istropolitana 45 000 5 000 191 131  
25 Kčs 1968 Národní museum 51 256 5 000 1 566 108  
10 Kčs 1968 Národní divadlo 55 100 5 000 306 9  
50 Kčs 1968 50 let ČSR 58 000 2 000 1 181 0  
25 Kčs 1969 I J.E.Purkyně  45 000 5 000 243 0  
25 Kčs 1969 II 25 let SNP 25 000 5 000 40 0  
25 Kčs 1970 I Slovenské ND 45 000 5 000 5 041 0  
25 Kčs 1970 II 25 let osvobození ČSR 95  5 000 24 142 701  
50 Kčs 1970 V.I.Lenin 43 800 6 200 1 384 288  
50 Kčs 1971 I 50 let KSČ 45 000 5 000 4 934 122  
50 Kčs 1971 II P.O.Hviezdoslav 45 000 5 000 4 466 228  
100 Kčs 1971 Josef Mánes 45 000 5 000 7 073 471  
20 Kčs 1972 Andrej Sládkovič 55 000 5 000 4 028 179  
50 Kčs 1972 J.V.Myslbek 45 000 5 000 6 692 893  
50 Kčs 1973 I 25 let února 1948 55 000 5 000 5 797 0  
50 Kčs 1973 II Josef Jungmann 45 000 5 000 4 103 963  
100 Kčs 1974 Bedřich Smetana 75 000 5 000 11 107 229  
50 Kčs 1974 Janko Jesenský 55 000 5 000 13 879 944  
50 Kčs 1975 S.K.Neumann 55 000 5 000 14 193 937  
100 Kčs 1976 I Janko Kráľ 75 000 5 000 23 606 2 034  
100 Kčs 1976 II Viktor Kaplan 75 000 5 000 24 272 2 775  
50 Kčs 1977 Ján Kollár 75 000 5 000 23 222 2 830  
100 Kčs 1977 Václav Hollar 95 000 5 000 32 655 2 667  
50 Kčs 1978 I Zdeněk Nejedlý 75 000 5 000 24 178 2 837  
100 Kčs 1978 I Julius Fučík 75 000 5 000 27 360 2 783  
50 Kčs 1978 II Mincovna Kremnica 93 000 7 000 22 924 4 292  
100 Kčs 1978 II Karel IV. 90 000 10 000 29 047 6 977  
100 Kčs 1979 Ján Botto 75 000 5 000 26 867 2 809  
50 Kčs 1979 IX. sjezd KSČ 94 000 6 000 31 081 3 704  
100 Kčs 1980 I Petr Parléř 91 000 9 000 52 677 5 791  
100 Kčs 1980 II Spartakiáda 1980 110 000 10 000 47 572 6 358  
100 Kčs 1980 III Bohumír Šmeral 74 000 6 000 29 612 3 206  
500 Kčs 1981 Ľudovít Štúr 51 000 4 000 11 561 2 402  
100 Kčs 1981 I J.A.Gagarin 95 000 5 000 35 643 1 371  
100 Kčs 1981 II Otakar Španiel 115 000 5 000 56 185 3 579  
100 Kčs 1982 I Ivan Olbracht 76 000 4 000 25 936 2 089  
100 Kčs 1982 II Koněspřežná železnice  76 000  7 000 14 988 3 938  
100 Kčs 1983 I Karl Marx 76 000 4 000 26 278 2 025  
100 Kčs 1983 II Jaroslav Hašek 76 000 4 000 23 246 2 116  
100 Kčs 1983 III Samo Chalúpka 76 000 4 000 28 698 2 403  
100 Kčs 1983 IV Národní divadlo 140 000 10 000 21 886 7 277  
500 Kčs 1983 Národní divadlo 55 000 5 000 7 967 2 966  
100 Kčs 1984 I Matej Bel 57 000 3 000 7 811 1 446  
100 Kčs 1984 II Jan Neruda 76 000 4 000 14 636 2 219  
100 Kčs 1984 III Antonín Zápotocký 76 000 4 000 21 944 2 266  
100 Kčs 1985 I Ján Hollý 62 000 3 000 11 854 1 443  
100 Kčs 1985 II MS v ledním hokeji 66 000 4 000 5 949 1 004  
100 Kčs 1985 III Martin Kukučín 62 000 3 000 13 473 1 435  
100 Kčs 1985 IV Konference Helsinky 75 000 5 000 19 039 3 207  
100 Kčs 1985 V Petr Brandl 71 000 4 000 18 714 2 284  
50 Kčs 1986 I Praha 68 500 10 000 8 655 7  
50 Kčs 1986 II Český Krumlov 68 500 10 000 13 270 380  
50 Kčs 1986 III Telč 68 500 10 000 15 495 381  
50 Kčs 1986 IV Bratislava 68 500 10 000 13 739 350  
50 Kčs 1986 V Levoča 68 500 10 000 11 373 205  
100 Kčs 1986 K.H.Mácha 62 500 5 000 12 564 983  
500 Kčs 1987 Josef Lada 45 000 5 000 5 832 1 051  
100 Kčs 1987 Banská Štiavnica 55 000 5 000 8 712 1 077  
50 Kčs 1987 Kůň Převalského 55 000 5 000 2 626 355  
500 Kčs 1988 I Matica slovenská 44 000 5 000 9 570 303  
500 Kčs 1988 II Československá federace 46 000 3 000 9 512 333  
100 Kčs 1988 I Výstava Praga '88 66 000 5 000 6 694 1 940  
100 Kčs 1988 II Martin Benka 55 000 5 000 12 593 1 254  
50 Kčs 1988 Juraj Jánošík 53 000 5 000 2 781 608  
50 Kčs 1989 Železnice Břeclav-Brno 67 000 3 000 4 840 1 335  
100 Kčs 1989 17.listopad 67 000 3 000 7 170 673  
100 Kčs 1990 I Karel Čapek 66 500 3 500 9 308 2 101  
100 Kčs 1990 II Jan Kupecký 57 500 2 500 9 770 1 360  
100 Kčs 1990 III 1.máj 57 500 2 500 57 500 2 500 9
100 Kčs 1990 100. Velká pardubická       2 000 10
100 Kčs 1990 IV 100.Velká pardubická 67 000 3 000 5 799 1 431  
100 Kčs 1990 V Bohuslav Martinů 63 000 2 000 10 288 600  
50 Kčs 1990 Anežka Česká 114 000 3 000 16 490 1 411  
100 Kčs 1991 I Antonín Dvořák 75 000 5 000 16 100 3 500  
100 Kčs 1991 II W.A.Mozart 75 000 5 000 11 751 0  
50 Kčs 1991 I Parník Bohemia 77 000 3 000 8 057 1 311  
50 Kčs 1991 II Karlovy Vary 75 000 5 000 15 878 2 637  
50 Kčs 1991 III Mariánské Lázně 75 000 5 000 17 216 2 935  
50 Kčs 1991 IV Piešťany 75 000 5 000 18 118 2 739  
500 Kčs 1992 J.A.Komenský 60 000 5 000 18 344 1 653  
100 Kčs 1992 I Moravské zemské muzeum 73 000 5 000 38 729 1 358  
100 Kčs 1992 II Lidice a Ležáky 70 000 3 000 26 437 1 409  
100 Kčs 1993 I Břevnovský klášter 70 000 3 000 28 158 1 687  
100 Kčs 1993 II Muzeální společnost 70 000 3 000 34 140 1 813  
500 Kčs 1993 Československý tenis 62 000 3 000 32 116 1 838  

 

1953-1992_obr_maj

1953-1992_obr_pardubicka

Likvidace československých dukátů vzoru 1978

V souvislosti s výrobou zlatých mincí po 10.000, 5.000, 2.500 a 1.000 Kč vzoru 1998 byla v srpnu 1997 fyzicky zničena část neprodejných zásob československých dukátů vzoru 1978, ražených k 600.výročí úmrtí Karla IV. Tím se podstatně zmenšilo existující množství, realizované ve Státní mincovně v Kremnici v letech 1978-1982.

 

1953-1992_obr_d011953-1992_obr_d021953-1992_obr_d051953-1992_obr_d10

 

Nominál a ročník ražby Dukát 1978 Dukát 1979 Dukát 1980 Dukát 1981 Dukát 1982 Dvoudukát 1978 Pětidukát 1978 Desetidukát 1978
Limit (ks) 11 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Vyrobeno (ks) 12 15 106 5 000 4 732 4 996 5 107 10 000 8 000 5 000
Zničeno (ks) 13 7 399 1 717 2 924 2 858 2 725 5 102 4 354 1 511
Stav (ks) 14 7 707 3 283 1 808 2 138 2 382 4 898 3 646 3 489

 

Zpracoval: Jaroslav Moravec, sekce peněžní, 08.12.1998, poslední aktualizace k 31.12.2004
Foto: autor

Citace povolena s uvedením pramene:
Moravec, J.: Náklady československých pamětních stříbrných a zlatých mincí 1953-1992, ČNB 2005

Použité zkratky:
b.k. - běžná kvalita ("standard")
š.k. - špičková kvalita ("proof")


Poznámky

1 Jejich definici obsahovalo vládní nařízení č.35/1954 Sb., o pamětních mincích (zrušeno zákonem č.22/1992 Sb., o Státní bance československé).

2 Vyhláška České národní banky č.142/2000 Sb., o ukončení platnosti pamětních stříbrných mincí vydaných Státní bankou československou.

3 Vyhláška Národnej banky Slovenska č.278/2000 Z.z., o ukončení platnosti pamätných strieborných mincí česko-slovenskej meny vydaných od 21.augusta 1954 do 31.decembra 1992.

4 V bankovní terminologii nemusí být jen ničení "fyzické" (přesněji řečeno "fyzické a účetní"), které znamená fyzickou likvidaci mince, ale také ničení "účetní" (přesněji řečeno "jen účetní"), po němž mince fyzicky nadále existuje. Účetní ničení je u pamětních stříbrných mincí používáno zejména při přípravě bankovních vzorů. Do zničeného množství jsou proto zahrnuty i exempláře (zpravidla malá množství do 40 kusů), které byly použity jako bankovní vzory a rozeslány partnerským emisním institucím v zahraničí.

5 Národná banka Slovenska, odbor emisný, osobní informace pracovníkům odboru peněžního oběhu ČNB.

6 Předmětná emise nebyla ve špičkové kvalitě ražena.

7 Předmětná emise nebyla ve špičkové kvalitě ražena.

8 Předmětná emise nebyla ve špičkové kvalitě ražena.

9 Nevydaná mince. Všechny mince v běžné kvalitě (57.500 ks, kromě vzorových odražků) byly v červnu 1990 fyzicky zničeny, všechny mince ve špičkové kvalitě (2.500 ks, kromě vzorových odražků) byly v listopadu 1990 účetně zničeny a vyvedeny ze zásob platných peněz. Po opuncování byly několik let uloženy v SBČS resp.ČNB v Praze a po roce 1997 rozprodány ke sběratelským účelům.

10 Nevydaná mince v původním provedení (státní znak a text ČSSR). Výroba byla zahájena bez souhlasu SBČS, proto v jejím účetnictví tato emise nefiguruje. Všechny vyrobené mince (kromě vzorových odražků) byly v červnu 1990 fyzicky zničeny na náklady mincovny, pouze 2.000 ks ve špičkové kvalitě SBČS odkoupila k pozdějšímu prodeji ke sběratelským účelům. Po opuncování byly několik let uloženy v SBČS resp.ČNB v Praze a po roce 1997 rozprodány ke sběratelským účelům.

11 Limit - maximální množství povolené k ražbě.

12 Vyrobeno - skutečně ražené množství.

13 Zničeno - zničené množství.

14 Stav - existující množství, t.j. skutečně ražené množství po odečtení zničeného množství.