Upozornění na neautentické katalogové karty mincí

Česká národní banka upozorňuje na výskyt neautentických katalogových karet k emitovaným mincím na numismatickém trhu. Karty jsou napodobeninami oficiálních (autentických) katalogových karet České národní banky a Nakladatelství TITANIC, spol. s r. o., a byly vytvořeny bez jejich vědomí a souhlasu.

Česká národní banka uveřejňuje dostupné informace a vyobrazení jednotlivých typů karet, o nichž se dozvěděla ze své úřední činnosti. 

 1. Katalogové karty České národní banky

  Od vzniku samostatné České republiky a zahájení emise českých mincí vydává Česká národní banka v Nakladatelství TITANIC, spol. s r. o., katalogové karty (neoficiálně často zvané „certifikáty“, i když v žádném případě nemají certifikační povahu), které jsou jedinými oficiálními kartami k mincím emitovaným Českou národní bankou. Podoba oficiálních katalogových karet se v průběhu let mírně měnila a jejich přesný popis není předmětem tohoto upozornění. Vždy se však jedná o různě barevné kartony formátu A6 obsahující české a anglické logo ČNB, text s popisem hlavních technických parametrů a emisních dat v českém a anglickém jazyce a plastické vyobrazení mince zhotovené technologií, která je známa jako suchá ražba, horká ražba, folioražba, sleporažba, suchá pečeť, slepá pečeť či slepotisk (ačkoliv se může jednat o pojmy pro částečně odlišné technologické postupy). U stříbrných mincí do roku 1998 mělo každé provedení, tedy běžná kvalita (standard) a špičková kvalita (proof), vlastní katalogovou kartu. Od roku 1999 je katalogová karta pro obě provedení společná. Oficiální katalogové karty mají také copyrightovou doložku České národní banky a Nakladatelství TITANIC, spol. s r. o.

  Katalogové karty k pamětním mincím tvoří samostatně neprodejnou součást jejich obalu. Katalogové karty k oběžným mincím jsou vydávány pouze pro interní a externí komunikaci České národní banky.

  Kopie katalogové karty ČNB
  Příklad oficiální katalogové karty České národní banky

 2. Kopie katalogových karet České národní banky

  Občas se na numismatickém trhu vyskytují různé kopie, které jsou reprodukcemi oficiálních katalogových karet. Obvykle jsou zhotoveny tiskovými technikami, které patří mezi tzv. kancelářské rozmnožovací techniky – inkoustovým tiskem nebo tonerovým tiskem (barevnými kopírkami). Tyto kopie jsou typické zejména pro nejstarší české pamětní mince, které byly vyráběny v menších nákladech, přičemž katalogové karty tehdy nepředstavovaly běžnou součást sekundárně prodávaných mincí, neboť původní majitelé je často nesbírali a vyhazovali je.

  Oficiální katalogové karty ČNB
  Příklad kopie katalogové karty České národní banky, zhotovené na tonerové tiskárně

  Zájemce o výlučně originální katalogovou kartu by si měl kromě barvy, povrchu a plošné hmotnosti („gramáže“) papíru, která ovlivňuje jeho tloušťku a tuhost, všímat odlišné charakteristiky použité tiskové techniky, která obvykle vytváří různé rastry a tiskové body, a dále by se měl zaměřit na vyobrazení mince, a sice zda se jedná o plastické vyobrazení, anebo jen o jeho plochou tiskovou reprodukci.

  Detail tisku originální katalogové karty ČNB a její kopie
  Detail tisku originální katalogové karty ČNB a její kopie


  Detail plastického vyobrazení mince na originální katalogové kartě ČNB a její kopii
  Detail plastického vyobrazení mince na originální katalogové kartě ČNB a její kopii
   
 3. Karty jiných subjektů

  Vedle České národní banky vydávají různě nazvané produkty (karty, mincovní karty, sběratelské karty, mincovní pohledy či pohlednice apod.) i jiné subjekty. Jejich motivy jsou v některých případech nejen oběžné a pamětní mince, ale také vybrané nerealizované návrhy pamětních mincí. Obsah karet je obdobný jako u oficiálních katalogových karet ČNB, neobsahují však logo a copyrightovou doložku České národní banky, ale zpravidla logo a copyrightovou doložku vydávajícího subjektu. Některé karty však obsahují řadu dalších údajů, např. právní úpravu a náklady mincí. Vyobrazení mince je někdy zhotoveno totožnou nebo podobnou technologií folioražby, někdy však jen barevným nebo pouze černobílým tiskem

  Karty jiného subjektu
  Příklad karty jiného subjektu (různé varianty vyobrazení mince – folioražba, barevný a černobílý tisk)

 4. Neautentické katalogové karty

  Jak je již uvedeno v úvodu tohoto upozornění, Česká národní banka zaznamenala také výskyt neautentických katalogových karet anonymního původu, které byly vytvořeny bez vědomí a souhlasu České národní banky a Nakladatelství TITANIC, spol. s r. o. Obsah těchto karet je obdobný jako u oficiálních katalogových karet ČNB, a to včetně českého a anglického loga ČNB a její copyrightové doložky, ovšem bez Nakladatelství TITANIC, spol. s r. o. Tyto karty obsahují také řadu dalších údajů, např. právní úpravu a náklady mincí. Vyobrazení mince je zhotoveno pouze barevným tiskem.

  Neautentická katalogová karta
  Neautentická katalogová karta

  Detail tiráže autentické katalogové karty ČNB a neautentické katalogové karty
  Detail tiráže autentické katalogové karty ČNB a neautentické katalogové karty