Ukončení platnosti padesátikorunové bankovky

Bankovku nominální hodnoty 50 Kč s vyobrazením svaté Anežky České na lícní straně není možné od 1. dubna 2011 použít k úhradě za zboží a služby. Od tohoto dne je neplatná. V oběhu zůstala padesátikorunová mince z dílny akademického sochaře Ladislava Kozáka.

Neplatné padesátikorunové bankovky bylo možné do 31. března 2017 vyměnit na zastoupeních ČNB v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem.

Vyhláška č. 21/2011 Sb. (pdf, 87 kB) ze dne 20. ledna 2011 o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007.

O ukončení platnosti bankovky rozhodla bankovní rada České národní banky v roce 2010, a to s přihlédnutím k vyšší trvanlivosti mince a s tím souvisejícímu snížení nákladů na zajištění plynulého peněžního oběhu. Zatímco mince vydrží v oběhu desítky let, bankovky se musí měnit každé tři až čtyři roky.