2000 Kč – UV

| 20 Kč | 50 Kč | 100 Kč | 200 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 5000 Kč |

 

2000_lic_uv

2000_rub_uv

 

vzor 2007

líc

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí, spodní část hodnotového čísla na kuponu, text DVA TISÍCE KORUN ČESKÝCH, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, jméno autora a hmatová značka pro nevidomé a slabozraké s oranžovou luminiscencí, horní část hodnotového čísla na kuponu, levý okraj portrétu včetně plochy se skrytým obrazcem, jméno EMA DESTINNOVÁ, jméno rytce a stylizované péřové ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou luminiscencí

rub

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí, vodorovné sériové číslo a stylizované péřové ornamenty v levém dolním a pravém horním rohu se zelenou luminiscencí

vzor 1999 (ukázka)

líc

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí, horní část hodnotového čísla na kuponu, levý okraj portrétu včetně plochy se skrytým obrazcem, jméno EMA DESTINNOVÁ a jméno rytce se zelenou luminiscencí

rub

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí

vzor 1996

líc

  • pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí

rub

  • pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí