200 Kč – UV

| 20 Kč | 50 Kč | 100 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 5000 Kč |

 200_lic_uv

200_rub_uv

vzor 2018

líc

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm září modrou barvou, viditelná vlákna září žlutou barvou, levá část portrétu (popsáno heraldicky), jméno JAN AMOS KOMENSKÝ, část hmatové značky pro nevidomé a slabozraké, horní část hodnotového čísla na kuponu a jméno rytce září žlutou barvou, dolní polovina hodnotového čísla na kuponu, část plnovousu a oblečení, text DVĚ STĚ KORUN ČESKÝCH, ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA, jméno autora O. KULHÁNEK INV., část hmatové značky pro nevidomé a slabozraké září oranžovou barvou,
    v levé dolní a pravé horní části září zelenou barvou ornamenty ve tvaru stylizované knihy

rub

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm září modrou barvou, viditelná vlákna září žlutou barvou, vodorovné označení série a čísla bankovky září zelenou barvou, v levé dolní a pravé horní části září zelenou barvou ornamenty ve tvaru stylizované knihy

vzor 1998 (ukázka)

líc

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí, levá část portrétu, jméno JAN AMOS KOMENSKÝ, část hmatové značky pro nevidomé a slabozraké, horní část hodnotového čísla na kuponu a jméno rytce se žlutou luminiscencí

rub

  • v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí, viditelná vlákna se žlutou luminiscencí

vzor 1996

líc

  • pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí

rub

  • pouze v denním světle neviditelná vlákna o délce 6 mm s namodralou luminiscencí