Projev guvernéra ČNB při příležitosti slavnostní emise první zlaté mince z nového cyklu Městské památkové rezervace

Jiří Rusnok, guvernér ČNB
Praha, 25. května 2021

Dámy a pánové,

dnes Vám Česká národní banka představuje první pamětní zlatou minci z nového cyklu Městské památkové rezervace, který bude realizován v letech 2021-2025. Tou první v pořadí je tedy mince věnovaná městu Cheb. Centrální banka emituje zlaté pamětní mince v pětiletých cyklech již od roku 2001 ve frekvenci dvě mince ročně. Připomínám, že v posledních pěti letech to byl cyklus Hrady České republiky.

Dnešní prezentace se z důvodu stávajících pandemických opatření koná v omezeném rozsahu zde v Praze, a nikoli v původně plánovaném Chebu i s kulturním programem a pro větší počet hostů. Věřím však, že další emise mincí z tohoto cyklu již budeme moci realizovat v daných městech v obvyklém formátu.

Téma Městské památkové rezervace se na pamětní mince vrací po 35 letech. V roce 1986 Státní banka československá připravila a emitovala pro československý stát celkem pět pamětních stříbrných mincí věnujících se městským památkovým rezervacím v Československu. Nynější cyklus bude Česká národní banka realizovat jako zlaté pamětní mince, a to opět v časovém období pěti let. Každý rok budou v letech 2021-25 vydány dvě emise, vždy jedna na jaře a jedna na podzim. Letos je to dnešní emise město Cheb, které bude na podzim následovat město Jihlava.

Kdo však rozhodl ztvárnit na zlatých pamětních mincích právě toto téma a jak vůbec vznikl tento nápad? S návrhem na jeho uskutečnění přišel hlavní metodik ochrany platidel ČNB Jaroslav Moravec. Hodí se uvést, že v České republice máme celkem 39 měst, která jsou městskými památkovými rezervacemi. Jsou to města s nenarušenou urbanistickou strukturou, kompaktními historickými půdorysy a zástavbou v původních objemech a tvarech, přičemž důležitou součástí těchto rezervací jsou i veřejná prostranství. Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem bylo třeba z těchto možných 39 měst vybrat celkem deset měst k realizaci, a to nejen s ohledem na jejich regionální rozvrstvení v rámci republiky, ale také na to, aby se neopakovaly náměty ztvárněné již v roce 1986 v rámci tehdejší řady Městské památkové rezervace. Definitivní výběr deseti měst pak určila bankovní rada ČNB na svém jednání v říjnu 2019. V rámci cyklu tak budou postupně v letech 2021-2025 vydány zlaté mince věnované městům Cheb, Jihlava, Mikulov, Litoměřice, Kroměříž, Hradec Králové, Olomouc, Moravská Třebová, Štramberk a Tábor.

Jak vznikla mince a její podoba? Česká národní banka vypsala ceny za předložení uměleckého návrhu zlaté mince v lednu 2020. Umělecký návrh předložilo 12 výtvarníků. Vyhodnocení předložených návrhů provedla Komise pro posuzování návrhů na české peníze 20. května 2020 pod vedením Jaroslava Moravce. Na vyhodnocení se podílel i odborný poradce z Národního památkového ústavu a také starosta města Chebu Antonín Jalovec. Konečně pak 4. června 2020 bankovní rada ČNB potvrdila rozhodnutí Komise a schválila realizaci mince podle návrhu medailéra Jiřího Hanuše.

Nyní mi dovolte pár slov k uměleckému provedení mince.

Na lícní straně mince je zobrazen jedinečný komplex chebských dřevěných krovů, do kterého jsou zakomponována heraldická zvířata z velkého státního znaku České republiky. Uprostřed se nachází český lev, vpravo od něj moravská orlice a vlevo orlice slezská. Po obvodu mince je uveden název cyklu Městské památkové rezervace, dále text Česká republika a značka České mincovny, která mince pro ČNB vyrazila. Na lícní straně je také umístěno označení nominální hodnoty mince 5 000 Kč.

Na rubové straně mince jsou ztvárněny na půdorysu městské památkové rezervace Cheb nejvýznamnější architektonické památky technikou koláže, (pozn. následuje popis zobrazených památek ve směru hodinových ručiček) konkrétně dům Schirndinger, kostel svatého Mikuláše, kostel svaté Kláry, kostel svatého Václava, kostel zvěstování Panny Marie, kašna se sochou Herkula, Špalíček a chebská falc čili chebský hrad. V mincovním poli je také uvedena autorská značka medailéra Jiřího Hanuše.

Mince Cheb je ze zlata o ryzosti 999,9, má průměr 28 mm a hmotnost 15,55 g. Mince byla zhotovena ve dvou provedeních: v běžném provedení s vroubkovanou hranou v počtu 3 400 kusů a ve špičkové kvalitě (tzv. proof kvalitě), tj. s vysoce leštěným mincovním polem, matovaným reliéfem a hladkou hranou, v počtu 7 700 kusů.

Nominální hodnota zlaté pamětní mince Cheb je 5 000 Kč. Tato hodnota však není totožná s prodejní cenou, ta je výrazně vyšší a zohledňuje především aktuální cenu zlata a náklady spojené s výrobou mince. Mince lze zakoupit u vybraných smluvních partnerů ČNB oprávněných obchodovat s numismatickým materiálem. Jejich seznam je na webových stránkách ČNB. (Pozn. aktuální cena se pohybuje nad 23 tisíci korunami za kus)

Na závěr mi ještě dovolte připomenout, že pamětní mince představují nejen možnost investice, tezaurace, uchování hodnoty, ale také umělecké dílo. Je naší historickou tradicí, že československé a české mince, a to nejen ty pamětní, jsou realizovány dle návrhů předních medailérů a výtvarníků. V neposlední řadě přispěje cyklus zlatých pamětních mincí Městské památkové rezervace k propagaci konkrétního historického města, jeho památek a historie.

Závěrem popřejme novému cyklu zlatých pamětních mincí a dnešní emisi zlaté pamětní mince "Město Cheb" odpovídající úspěch a zájem mezi numismatiky a občany České republiky.

Děkuji Vám za pozornost.