Projev Evy Zamrazilové po jmenování nových členů bankovní rady dne 8. června 2022

Eva Zamrazilová, viceguvernérka ČNB
Jmenování nových členů bankovní rady ČNB
Praha, 8. června 2022

Vážený pane prezidente,

je mi velkou ctí zde stát znovu po 14 letech ve stejné místnosti a při stejné příležitosti. Pevně věřím, že bankovní rada v novém složení bude zárukou kontinuity a také důvěryhodnosti celé instituce České národní banky.

Profesor Jan Frait může kromě svého prvního mandátu nabídnout ještě rozsáhlé zkušenosti z oblasti finanční stability, ve které je skutečně mezinárodním odborníkem.

Doktorka Karina Kubelková má kromě velkého národohospodářského přehledu i rozsáhlé zkušenosti s podnikovou sférou.

A konečně, co se týče mne, po svém prvním mandátu jsem dále pracovala v bankovním sektoru a nyní v oblasti veřejných financí, kde jsem také nabyla rozsáhlé zkušenosti.

Proč o tom hovořím? Oblast finanční stability, bankovní sektor, podnikový sektor a veřejné finance budou měnověpolitická rozhodnutí pravděpodobně ovlivňovat do větší míry, než tomu bylo doposud.

Zároveň chci říci, že velice děkuji současné bankovní radě, která včas rozpoznala povahu inflace a začala s ní bojovat. Kroky, které k tomu vedly, samozřejmě nikdy nebyly, nejsou a nebudou populární – zvyšování úrokových sazeb. Přesto očekávám, že tyto kroky byly nezbytné, a také si myslím, že se už velmi brzy začnou projevovat ve zpomalování inflace a minimálně ve zpomalování růstu objemu peněz v ekonomice. Nicméně současná situace vyžaduje hlubší analýzu a každý další krok musí být pečlivě zvažován.

Dovoluji si za nás všechny slíbit, že uděláme maximum pro dosažení toho, aby v České republice opět zavládla cenová stabilita. Ale chci říci, že v tom nesmíme zůstat sami. Ještě více než dříve je potřeba koordinace měnové a fiskální politiky, protože bez toho, aby veřejné finance nepřilévaly do ekonomiky peníze v nadměrném množství, by ten náš boj byl ještě podstatně náročnější a nákladnější.

Velice doufám, že důvěru, které si vážíme, nezklameme. Děkuji.