Prohlášení guvernéra ČNB Aleše Michla při nástupu do funkce

Aleš Michl, guvernér ČNB
Praha, 1. července 2022

(1) S plnou zodpovědností se přihlašuji ke dvěma hlavním cílům České národní banky – cenové stabilitě a finanční stabilitě.

(2) Prioritou bude snížení inflace. Cenovou stabilitu, tedy udržování nízké a stabilní inflace, budeme nadále zajišťovat prostřednictvím režimu cílování inflace.

(3) Dohledem nad finančním trhem a makroobezřetnostní politikou budeme pečovat o finanční stabilitu a odolnost bankovního systému.

(4) Budeme pokračovat v koordinovaném působení měnové a makroobezřetnostní politiky tak, aby byla udržována důvěra v hodnotu české koruny a stabilita makroekonomického prostředí.

(5) Povedeme dialog s Vládou ČR ohledně širší hospodářské politiky žádoucí pro vytváření zdravého makroekonomického prostředí.