Aleš Michl: Současná úroveň inflace zatím neumožňuje snížit úrokové sazby

Aleš Michl, guvernér ČNB
Senát Parlamentu České Republiky
Praha, 27. července 2023

Při projednávání Zprávy o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2022 pronesl guvernér ČNB Aleš Michl v Senátu Parlamentu České republiky projev o současném boji s inflací, průběhu likvidace Sberbank a hospodaření České národní banky.

Vážený pane předsedající, vážené senátorky a senátoři,

je mi ctí tady být.

Před rokem, v červenci 2022, nová bankovní rada ČNB přebírala zodpovědnost za měnovou politiku a finanční stabilitu naší země.

Stav byl následující:

Za prvé, měli jsme nejvyšší inflaci v historii, pominu-li růst cen v období transformace země zkraje devadesátých let.

Za druhé, likvidaci Sberbanky provázely žaloby zpochybňující proces likvidace. Žaloby to byly jak ze strany zástupců soukromých firem, tak ze strany zástupců krajů, měst a obcí. Pomoci zabezpečit transparentní proces likvidace Sberbanky byla pro nás důležitá otázka týkající se finanční stability a důvěryhodnosti.

A za třetí jsme přebírali ČNB s nejvyšší ztrátou, s nejhorším hospodářským výsledkem v historii.

Se všemi těmi problémy jsme se začali vypořádávat.

Za prvé, jak jsme snížili inflaci: Zvolili jsme strategii stability úrokových sazeb na 7 procentech. Sazby byly nejvyšší za posledních více než 20 let a již dostatečně tlumily ekonomickou aktivitu. Co bylo klíčové – strategii jsme doplnili politikou silné koruny. Koruna na jaře letošního roku byla nejsilnější v historii, vezmu-li měsíční průměr za duben 2023. Dohromady stabilizace úrokových sazeb a silná koruna znamenaly nejpřísnější měnové podmínky za posledních 25 let. Mohu vám tak nyní oznámit již dosavadní výsledky práce: Inflace začala postupně klesat ze zářijových 18 procent. Nyní je inflace již těsně pod 10 procenty. Stále to ale není úroveň, se kterou jsme spokojeni. Stále to je inflace vysoká, je to úroveň, která zatím neumožňuje snížit úrokové sazby.  Máme inflaci, vůči které musíme mít jestřábí politiku. Je potřeba zabezpečit, aby inflace nezůstala perzistentní a dál klesala.

Co se týká druhého bodu, pro finanční stabilitu bylo důležité, že jsme se stali aktivními členy věřitelského výboru v procesu likvidace Sberbanky. Spolu se současnou insolvenční správkyní paní Jiřinou Lužovou se nám podařilo nastavit řádný chod celého procesu. A přesvědčit o tom i ty, kdo proces napadali.  Zástupci firem, krajů, měst a obcí stáhli své žaloby. Podařilo se velmi dobře zpeněžit velkou část aktiv Sberbanky. Česká spořitelna koupila portfolia hypoték Sberbanky. Prodaly se další části aktiv. Zbývají aktiva, která jsou zatížena sankcemi. Jak veřejnosti, tak zástupcům krajů nebo měst mohu říct dobrou zprávu: očekávám, že insolvenční správkyně brzy představí plán výplaty i zbývající části vkladů, které doposud nepokryl Garanční fond. Je velká pravděpodobnost, že dojde k stoprocentní výtěžnosti. Velká část peněz by měla být vyplacena ještě letos, zbývající část příští rok. Pokud se tak stane, bude to velmi pozitivní zpráva.

Dále jsme zdědili problém nejhlubší hospodářské ztráty ČNB. Tento problém budeme řešit v rámci několika let, nejde vyřešit hned. Je to problém, který neznemožňuje náš boj s inflací. Nebrání nám plnit náš mandát. Ale je to problém do budoucna a nechci příštímu guvernérovi odkázat banku s další hlubokou hospodářskou ztrátou. Ten problém se zužuje na to, že máme v rozvaze aktiva s očekávánou výnosností kolem 2–3 procent ročně. A na straně pasiv máme velké množství korun, které nyní musíme úročit těmi 7 procenty. Přebytek korun vznikl především na přelomu let 2016/2017, kdy centrální banka udělala asi největší národohospodářskou chybu – bylo vytvořeno obrovské množství peněz s cílem oslabit korunu a zvýšit inflaci. Tyto peníze nyní musíme stahovat a úročit je, aby neroztočily další inflaci. A to je hlavní důvod, proč jsme ve ztrátě. A dokud se nám nepodaří zdolat inflaci, budeme ve ztrátě zřejmě i nadále. Problémem se ale zabýváme a řešíme ho, byť si to vyžádá čas.

Děkuji, že jste vyslechli mé úvodní slovo a spolu s viceguvernérem Janem Fraitem jsme připraveni zodpovědět vám další otázky.

Aleš Michl: Současná úroveň inflace zatím neumožňuje snížit úrokové sazby

Zdroj foto: Kancelář Senátu