Reálný hrubý domácí produkt ve 4. čtvrtletí 2023 mírně nad prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 4. čtvrtletí roku 2023

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl reálný hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve 4. čtvrtletí loňského roku meziročně o 0,2 %. Oproti předchozímu čtvrtletí se ekonomická aktivita zvýšila o 0,2 %. Nová data ukazují o něco dřívější nástup fáze postupného oživování českého hospodářství, než předpokládala zimní prognóza ČNB. Za celý rok 2023 se výkon tuzemské ekonomiky nicméně snížil o 0,4 %.

Celoroční vývoj negativně ovlivnily pokles výdajů na konečnou spotřebu domácností vlivem propadu reálných příjmů a snížená tvorba zásob. Pozitivní vliv měly naopak růst spotřeby vládních institucí, fixních investic a zvýšení čistého vývozu.

Tuzemská ekonomika se na konci loňského roku vrátila do mírného mezičtvrtletního růstu. Meziroční pokles reálného HDP v závěru loňského roku byl oproti predikci ČNB mírnější. Přispělo k tomu zejména vyšší než očekávané saldo zahraničního obchodu díky obnovenému růstu vývozu a současně hlubšímu poklesu dovozu. Domácnosti nadále čelily meziročnímu poklesu reálných mezd vinou zvýšené inflace, jejich spotřeba se však ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 snížila méně, než ČNB očekávala. Za predikcí naopak zaostal růst spotřebních výdajů sektoru vládních institucí. Předchozí snižování přírůstku stavu zásob vyústilo na konci loňského roku až do absolutního poklesu zásob, což se projevilo v jejich citelně hlubším negativním příspěvku k růstu HDP oproti očekávání ČNB. Pokračující svižná dynamika tvorby hrubého fixního kapitálu pak zhruba odpovídala prognóze ČNB.

4. čtvrtletí 2023 meziročně v %
skutečnost ZoMP zima 2024
Hrubý domácí produkt -0,2 -0,5
Spotřeba domácností -0,4 -0,8
Spotřeba vládních institucí 1,9 3,4
Tvorba hrubého fixního kapitálu 4,7 4,3
Změna stavu zásob (v p. b.) -6,1 -3,3
Vývoz zboží a služeb 1,0 -0,8
Dovoz zboží a služeb -4,7 -2,7
Čistý vývoz (v p. b.) 4,4 1,4

stálé ceny, sezonně očištěno v %

Zimní prognóza ČNB očekává pro rok 2024 růst ekonomické aktivity o 0,6 %. Pozorovaný pokles inflace do blízkosti 2% cíle ČNB významně přispívá k obnovení růstu reálných příjmů domácností. Spolu se snižováním míry úspor to povede k růstu jejich reálných spotřebních výdajů. V podmínkách klesajících domácích úrokových sazeb se bude zvyšovat také dynamika soukromých fixních investic, přičemž podniky budou i nadále v solidní finanční kondici. Příspěvek změny zásob naproti tomu zůstane záporný. Také fiskální konsolidace bude letošní oživování ekonomiky tlumit. Částečně bude brzdit jak zotavování spotřeby domácností, tak v menší míře i růst investiční aktivity. Naopak zahraniční poptávka začne postupně zrychlovat s tím, jak budou pozvolna odeznívat aktuální hospodářské problémy Německa.

Petr Král, ředitel sekce měnové