Reálný hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí 2023 mírně pod prognózou ČNB

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 3. čtvrtletí roku 2023

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl reálný hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně o 0,7 %. Oproti předchozímu čtvrtletí se ekonomická aktivita snížila o 0,5 %. Ve srovnání s podzimní prognózou ČNB poukazují nová data na o něco silnější útlum českého hospodářství.

Zveřejněná data indikují, že se tuzemská ekonomika po nepatrném mezikvartálním růstu v první polovině letošního roku dostala ve 3. čtvrtletí do opětovné kontrakce. Domácnosti i během letošního léta čelily poklesu svých reálných příjmů, jejich spotřeba se přitom v meziročním vyjádření snížila zcela ve shodě s očekáváním ČNB. Oproti predikci mírně hlubší pokles reálného HDP tak byl dán nižším příspěvkem čistého vývozu zboží a služeb, když na exportní výkonnost českých podniků negativně dolehly hospodářské problémy našeho hlavního obchodního partnera – Německa. Za prognózou pravděpodobně ze stejného důvodu zaostalo také oživení růstu fixních investic. Naopak zvolnění tvorby zásob bylo oproti očekávání méně výrazné. Také spotřeba vládních institucí vzrostla oproti predikci rychleji.

3. čtvrtletí 2023 meziročně v %
skutečnost ZoMP podzim 2023
Hrubý domácí produkt -0,7 -0,6
Spotřeba domácností -2,3 -2,3
Spotřeba vládních institucí 3,9 2,4
Tvorba hrubého fixního kapitálu 3,3 4,1
Změna stavu zásob (v p. b.) -2,3 -3,0
Vývoz zboží a služeb -0,5 0,2
Dovoz zboží a služeb -1,8 -2,2
Čistý vývoz (v p. b.) 1,0 1,9

stálé ceny, sezonně očištěno v %

Podzimní prognóza ČNB očekává pro rok 2023 úhrnný pokles ekonomické aktivity o 0,4 %. V posledním čtvrtletí letošního roku by měl výkon české ekonomiky přibližně stagnovat. Proti růstu fixních investic a spotřebních výdajů bude působit záporný příspěvek změny stavu zásob související s odezněním problémů v dodavatelských řetězcích.  Spolu s růstem podnikových investic do nových technologií a obnovitelných zdrojů energie se letos zvyšují také investice sektoru vládních institucí spolufinancované fondy EU z předchozí finanční perspektivy. V průběhu příštího roku bude růst hospodářství postupně oživovat, reálný HDP se tak podle prognózy v roce 2024 zvýší o 1,2 %. Významnou roli bude hrát obnovení růstu reálných příjmů domácností díky poklesu inflace do blízkosti 2% cíle ČNB. Spolu se snižováním míry úspor domácností to povede k růstu jejich reálných spotřebních výdajů. Pokračující pokles tvorby zásob bude částečně kompenzován rostoucí dynamikou soukromých fixních investic v podmínkách solidní ziskovostí firem. Oživení ekonomiky bude tlumeno fiskální konsolidací, která bude částečně brzdit zotavování spotřeby domácností a v menší míře také růst investiční aktivity. V opačném směru bude působit postupné zrychlení růstu zahraniční poptávky.

Petr Král, ředitel sekce měnové